Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ"

23/07/2012 08:45
(GDVN) -"Cam sành lột vỏ còn chua, thương em còn nhỏ anh cua để dành"
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 1
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 2
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 3
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 4
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 5
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 6
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 7
Thiếu nữ Việt và những slogan "bất hủ" ảnh 8