Ngợp điểm 10, lo nhiều hơn mừng

Ngợp điểm 10, lo nhiều hơn mừng
GDVN- Để đạt được điểm tuyệt đối thì đương nhiên tất cả điểm thường xuyên (vấn đáp, thực hành, viết), điểm định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ) đều đạt điểm 10.