2 suất... ôm không bia

24/12/2011 11:09 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một anh nông dân vào quán bia ôm.

Sợ đắt tiền anh ta gọi:

- Chủ quán, cho 2 suất bia không ôm.

- Anh yên tâm ở đây chúng tôi không tính tiền ôm.

- Vậy thì cho 2 suất ôm không bia!!

(Sưu tầm)