Ấu trùng - Larva (22): Thò lò mũi xanh

24/12/2011 11:08 Tống Linh (st)
(GDVN) - Rét quá, đã vậy lại còn bị ông bạn thân "chơi xỏ"!
Tống Linh (st)