Cô gái bán hàng và "2 con quỷ rưỡi"

21/12/2011 06:13 (Sưu tầm)
(GDVN) - Bái phục tài ứng biến của cô nàng!

Trong cửa hàng thời trang, người đàn ông chỉ cái áo khoác và hỏi giá:

- 1.000 đôla, thưa ông! - Cô bán hàng nhanh nhảu.

- Quỷ thật! Còn chiếc bên cạnh?

- Thưa, hai con quỷ rưỡi ạ!

(Sưu tầm)