Để lại danh tính

07/08/2012 14:54 Mai (st)
(GDVN) -Ông nọ cãi nhau với hàng xóm

Tranh thủ lúc hàng xóm không có ai ở nhà, ông chạy sang viết chữ "CHÓ" lên cổng.

Hôm sau người hàng xóm sang và nói:

 - Hôm nọ bác sang chơi mà nhà tôi không có ai. Tiếc quá. May mà bác để lại tên trên cổng nên tôi mới biết.

 - !!!!!

Mai (st)