Gớm! Ai chả biết!

29/12/2011 08:07 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một chàng da trắng đến một bộ lạc để giúp khai hóa văn minh.

Anh ăn mặc rất lịch sự, đeo cà vạt đàng hoàng.

Một chị trong bộ lạc nhìn chiếc cà vạt rồi quay sang nói với mấy người bên cạnh một cách đầy uyên bác: 

- Ôi, gớm! Ai chả biết chỗ đấy là cái gì mà còn phải đánh mũi tên chỉ xuống.

(Sưu tầm)