Nể tình đồng nghiệp

18/12/2011 01:15 (Sưu tầm)
(GDVN) - Trong một tiệm ăn, người khách giật mình khi nhìn thấy số tiền ghi trong hóa đơn thanh toán.

Ông nói với người phục vụ:

- Những 300 đôla cho bữa ăn đạm bạc này ư? Này anh bạn, hãy nể tình đồng nghiệp mà giảm bớt tiền cho tôi chứ?

- Thế ra ông cũng làm việc ở tiệm ăn à?

- Không phải. Tôi làm nghề ăn cắp!

(Sưu tầm)