Series hài: Thổ dân và nguồn nước (3)

28/10/2011 07:16 Jay st
(GDVN) - Thế này thì bảo không bực làm sao được!
Jay st