Thần Đèn... ước có chân

30/12/2011 06:00 (Sưu tầm)
(GDVN) - Một anh chàng nhặt được cây đèn thần.

Khi anh ta gọi Thần Đèn ra, thần bảo:

- Anh hãy xin ta 1 điều ước bất kỳ, ta sẽ thực hiện cho anh. Chỉ trừ 1 điều mà anh không được ước đó là ước có thêm nhiều điều ước nữa. Anh nhớ chưa?

- Ước làm người chết sống lại cũng được hả thần?

- Tất nhiên!

- Ước làm người khác yêu mình cũng được hả thần?

- Không vấn đề!

- Vậy thì con ước có thêm 1.000 ông thần đèn nữa.

Thần đèn nhìn hắn rồi hỏi: "Anh có thấy chân ta bị làm sao không?"

- Dạ, thần không có chân ạ

- Uh, nếu mà có chân thì tao đã đá cho mày một phát từ lúc nãy rồi!

(Sưu tầm)