Thằng nào cũng... dai mặt

22/12/2011 10:47 (Sưu tầm)
(GDVN) - Đẹp trai không bằng dai mặt, nhưng dai mặt như hai anh chàng này thì cô gái sẽ chọn ai nhỉ?

Hai chàng trai đến nhà một cô gái chơi. Ai cũng muốn cho địch thủ vể trước. Sốt ruột một anh hỏi:

- Mấy giờ rồi ông anh !

- 9h rưỡi rồi, chắc ông anh bận lắm. 

- Không tôi chỉ sợ anh về muộn! 

Nói rồi anh chàng lấy cuốn từ điển dày cộp ra, đọc đọc.  

- Đọc xong cho tôi mượn đọc với nhé.

- !!!!

(Sưu tầm)