Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui

13/12/2011 15:59 (Sưu tầm)
(GDVN) - Có ba tên cướp biển bị đắm tàu lạc trên một hoang đảo lâu ngày không được về đất liền, buồn quá ba thằng khóc om sòm.

Bụt hiện ra: "Ta cho các con mỗi đứa một điều ước. Các con ước đi".

Tên thứ nhất: "Ước gì con được về với gia đình". Pụp! Tên thứ nhất về với gia đình.

Còn lại tên thứ 2: "Ước gì con được về với người iu hic hic". Pụp! Tên thứ 2 về với người yêu.

Còn lại tên thứ 3: "Hic hic con buồn quá, con là trẻ mồ côi, 2 đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui". Pụp!

(Sưu tầm)