Vẫn đang r..ơ..i..i...

18/12/2011 13:42 (Sưu tầm)
(GDVN) - Hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thì một người bị trượt chân rơi xuống.
Người kia ngoái lại hỏi: - Anh có làm sao kh...ô...ô...ng? - Chưa b...i...ế...t...!, ở dưới trả lời, vẫn đang r...ơ...i...i...
(Sưu tầm)