Vì thằng "cu" lớp 7

31/12/2011 02:35 (Sưu tầm)
(GDVN) - Hai học sinh nam nói chuyện với nhau:
- Mày biết không, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9.
- Ừ, rồi sao?
- Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ.
- Mày đúng là thằng liều.
- Nhưng hỡi ơi!
- Sao vậy?
- Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẻm vẫn học lớp 9.
- Trời! Ẻm của mày học dở thật.
- Nếu học dở tao đâu có tức, đằng này nó ở lại lớp 9 để chờ thằng cu lớp 7.
(Sưu tầm)