Tán thành mức thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu đồng/tháng

Tán thành mức thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu đồng/tháng
Lần đầu tiên được đưa ra thảo luận tại phiên họp UBTVQH, quy định về mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã thu hút sự tranh luận sôi nổi của đông đảo thành viên UBTVQH.