Ngăn chặn những yếu kém trong BOT giao thông

Ngăn chặn những yếu kém trong BOT giao thông
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý khai thác hiệu quả dự án BOT giao thông.