Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 địa phương

24/04/2015 20:06
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng đã phê duyệt nhân sự 2011 - 2016 các tỉnh Quảng Ninh, Hậu Giang và Cần Thơ.

Cụ thể, tại Quyết định 539/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng thời, tại Quyết định 538/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Đọc. Trước đó, ông Đọc được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thay cho ông Hoàng Minh Chính được Bộ Chính trị điều động làm Phó Ban Tổ chức Trung ương.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 địa phương ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Đọc (trái) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. ảnh: LDO.

Tại Quyết định 536/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trương Cảnh Tuyên.

Đồng thời, tại Quyết định 535/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Nhơn để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ; ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; ông Trần Văn Tám, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ để nghỉ hưu theo chế độ; ông Đỗ Minh Kha, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và bà Vũ Thị Cánh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ để nhận nhiệm vụ mới.

Ngọc Quang