Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch tổng thể Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN

16/11/2016 08:32
Trinh Phúc
(GDVN) - "Mục tiêu, thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa, người và phương tiện bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN".

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính của các bộ, ngành tham gia quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

Người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Phấn đấu thời gian thông quan hàng hóa ngang bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN (ảnh minh họa, nguồn internet). ảnh 1
Phấn đấu thời gian thông quan hàng hóa ngang bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN (ảnh minh họa, nguồn internet).

Thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa, người và phương tiện liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN.

Đồng thời, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính thực hiện thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia được thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.

Một trong các giải pháp thực hiện kế hoạch là hoàn thiện cơ sở pháp lý và cải cách thủ tục hành chính.

Rà soát và tiến hành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo định hướng, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết;

Đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính; đơn giản hóa bộ hồ sơ, chứng từ cần phải nộp hoặc xuất trình theo hướng áp dụng tối đa chứng từ điện tử…

Đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia.

Giải pháp tiếp theo là xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin.

Hoàn thiện Cổng thông tin một cửa Quốc gia sẵn sàng về mặt kỹ thuật để thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình.

Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cung cấp các dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Trinh Phúc