Thủ tướng yêu cầu 4 Bộ hoàn thiện tài liệu, báo cáo trình Quốc hội

06/06/2020 06:39
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì đối với các nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách...

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải hoàn thiện nội dung tài liệu, báo cáo trình Quốc hội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì đối với các nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội;

Thủ tướng yêu cầu 4 Bộ hoàn thiện tài liệu, báo cáo trình Quốc hội ảnh 1

Bộ Giao thông vận tải chủ trì hoàn thiện hồ sơ Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Ảnh minh họa: TTXVN

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đối với các nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA);

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì hoàn thiện hồ sơ Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Bộ Nội vụ chủ trì hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 580/2018/UBTVQG14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nhật Minh