Có ai không muốn minh bạch tiền công đức?

Có ai không muốn minh bạch tiền công đức?
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nói thẳng là hiện nay chưa có quy định quản lý, sử dụng tiền công đức. Vậy đến khi nào mới thật sự minh bạch vấn đề này?