140 cán bộ tỉnh An Giang sử dụng bằng giả

02/07/2011 00:45
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy An Giang Lê Việt Khoa ngày 1-7 cho biết tính đến nay toàn tỉnh đã phát hiện 140 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Lê Việt Khoa ngày 1-7 cho biết tính đến nay toàn tỉnh đã phát hiện 140 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, không hợp pháp.

Trong đó, có 54 trường hợp mới bị phát hiện ở các huyện Tịnh Biên (12 người), Tri Tôn (22 người) và thị xã Tân Châu (10 người). Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng đã phát hiện 96 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả ở hai huyện An Phú (52 người) và Thoại Sơn (44 người). Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 16 trường hợp bị xử lý.

Theo Q. Dũng/NLĐ