16 kế toán trường học ở Như Thanh hy vọng được giải cứu

03/07/2017 10:07 THỤY DU
(GDVN)- Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý để các ngành, địa phương tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý...

"Cởi trói" tuyển dụng

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có công văn số 752/SNV- QLCCVC ngày 15/6/2017 về việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức...

Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động... theo chỉ đạo trước đó.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các thể chế, cơ bản đảm bảo cho việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cụ thể: Văn bản về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng công chức cấp xã; số lượng phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã đồng ý để các ngành, địa phương tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý... (ảnh: Xuân Quang/giaoduc.net.vn).

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý để Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị căn cứ thẩm quyền tại quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Ủy ban nhân dân, xem xét, quyết định những vấn đề liên quan.

Theo đó, các ngành, địa phương tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và công chức cấp xã theo quy định tại Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND, số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Bổ nhiệm phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở,

Mẹ không được đến trường nữa thì lấy gì nuôi con?

Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo số lượng theo quy định tại các Quyết định: số 4512/QĐ-UBND, số 4513/QĐ-UBND, số 4514/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quyết định nêu trên của Ủy ban nhân dân và báo cáo theo quy định.

Đồng thời giao Giám đốc Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 7369/UBND-THKH ngày 27/7/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quyết định trên từng gây ra không ít thay đổi, xáo trộn về mặt nhân sự đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

16 kế toán Mâm non Như Thanh sẽ được “cứu”?

Trước đó, ngày 9/10/2015, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh ra quyết định số 3259/QĐ-UBND về việc hủy quyết định thỏa thuận hợp đồng giáo viên, kế toán trường năm học 2015-2016.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh, việc hủy quyết định thỏa thuận này căn cứ theo công văn số 7369/UBND-THKH ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện.

16 kế toán Mầm non huyện Như Thanh rơi vào cảnh thất nghiệp sau nhiều năm công tác (ảnh: Xuân Quang/giaoduc.net.vn).

Với quyết định này, 16 kế toán tại các cơ sở giáo dục Mầm non có thâm niên công tác lên tới cả chục năm (từ tháng 3/2007 tới nay) bỗng rơi vào cảnh thất nghiệp.

Như vậy, với công văn “cởi trói” tuyển dụng, bổ nhiệm

16 kế toán Mầm non bất ngờ bị đẩy ra đường sau cả chục năm công tác

cán bộ... vừa được tỉnh Thanh Hóa ban hành, 16 kế toán huyện Như Thanh sẽ có cơ hội trở lại làm việc sau thời gian dài mất việc?

Về việc này, hôm 30/6, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, huyện sẽ thực hiện việc tuyển dụng kế toán vào những vị trí còn thiếu khi nhận được chủ trương, hướng dẫn của tỉnh Thanh Hóa.

"Chúng tôi chưa nhận được văn bản hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh về việc tuyển dụng này.

Huyện sẽ thực hiện tuyển dụng kế toán sau khi có đầy đủ các văn bản hướng dẫn nêu trên", ông Hùng nói.

Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, 16 kế toán trường Mầm non như Thanh vừa bị huyện Như Thanh "dừng" hợp đồng trước đó hy vọng sẽ có cơ hội được huyện này tuyển dụng lại sau khi có quyết định nêu trên của tỉnh Thanh Hóa.

"Việc Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh chấm dứt hợp đồng lao động đối với 16 kế toán trước đó, ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự, đời sống của những người đã từng cống hiến nhiều năm trong ngành giáo dục huyện nhà.

Hiện tại chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, cuộc sống sau khi bị chấm dứt hợp đồng.

Hy vọng, sau quyết định cho phép tuyển dụng của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, 16 kế toán Mầm non huyện Như Thanh sẽ được tạo điều kiện quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống", một kế toán chia sẻ.

THỤY DU