4 biện pháp đẩy mạnh "tam giác phát triển" Việt Nam - Lào - Campuchia

25/11/2014 16:36 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra 4 biện pháp cụ thể để ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia cùng đẩy mạnh hợp tác phát triển.

Ngày 25/11/2014, tại Viêng Chăn (CHDCND Lào), đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 8 (CLV 8) với sự tham dự của Thủ tướng ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam.

Hội nghị đã tập trung rà soát tình hình thực hiện “Bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển CLV đến năm 2020” và “Bản ghi nhớ về các chính sách ưu đãi và tạo thuận lợi cho khu vực Tam giác phát triển CLV”. Các nhà Lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được, đặc biệt trong phát triển hạ tầng cơ sở; xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa ba nước; khuyến khích tham gia của giới trẻ đối với sự phát triển của Khu vực Tam giác phát triển CLV; hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường ổn định của khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế khu vực và quốc tế chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, Chính phủ ba nước cần có những biện pháp triển khai linh hoạt, thiết thực, hiệu quả hơn để tạo đột phá nâng tầm hợp tác. Theo đó, Việt Nam cho rằng hiện nay, các nước ASEAN đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, xu thế hội nhập và liên kết kinh tế khu vực châu Á Thái Bình Dương đang diễn ra mạnh mẽ, chúng ta cần nâng cấp và mở rộng khuôn khổ hợp tác Khu vực Tam giác phát triển CLV hiện nay thông qua tăng cường Kết nối ba nền kinh tế trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, viễn thông, năng lượng, du lịch, ngân hàng...

Việt Nam, Lào, Campuchia tăng cường hợp tác, tạo thuận lợi cho khu vực Tam giác phát triển CLV.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Thủ tướng 3 nước giao Ủy ban điều phối chung nhanh chóng xây dựng Đề án kết nối ba nền kinh tế để trình lên Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV lần 9 (2016); đồng thời, tiếp tục triển khai những kết nối hiện có và những kết nối mới có đủ điều kiện.

Để triển khai các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị 3 nước tập trung vào một số biện pháp cụ thể, bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục tạo hành lang pháp lý thông thoáng thông qua các chính sách thuế, thủ tục đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp của ba nước. Đề nghị các cơ quan chức năng ba nước nhanh chóng hoàn thiện Hiệp định về xúc tiến và tạo thuận lợi cho thương mại trong khu vực Tam giác phát triển. Từng bước nâng cấp các cặp cửa khẩu, phối hợp triển khai mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng vào năm 2015. Ký kết các Thỏa thuận về thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi cho người và hàng hoá qua biên giới trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Thứ hai, tập trung thực hiện các mục tiêu trong Quy hoạch phát triển đến năm 2020. Phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP (của 13 tỉnh khu vực Tam giác phát triển CLV) đạt mức 10%/ năm và mức GDP đầu người là 1.500 - 1.600 USD năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc Uỷ ban điều phối chung đã xây dựng được danh mục các dự án đầu tư ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh các dự án này cần tập trung cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; phát triển hạ tầng thương mại như các khu kinh tế, chợ biên giới, chợ cửa khẩu; phát triển nguồn nhân lực để tạo nguồn cung lao động cho các cơ sở sản xuất tại địa phương và cải thiện cuộc sống của người dân.

Về du lịch, đề nghị giao Ủy ban Điều phối chung xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch trong khu vực Tam giác phát triển để trình lên Hội nghị CLV 9.  Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị 3 nước nên phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp cao su theo hướng áp dụng các công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tham gia vào chuỗi cung ứng gắn với các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Thứ ba, đề nghị 3 nước quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững như bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo, phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong khu vực Tam giác phát triển. Chung tay tìm kiếm và xây dựng giải pháp lâu dài cho quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; đồng thời, ba nước tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề về an ninh tại khu vực biên giới. Kiên quyết ngăn chặn các hoạt động phi pháp, sai trái.

Thứ tư, đề nghị bên cạnh việc phát huy tối đa nguồn lực của mỗi nước, cần tranh thủ thêm nguồn lực từ các quốc gia đối tác phát triển và các tổ chức tài chính quốc tế; đồng thời đề nghị Ủy ban điều phối chung nghiên cứu khả năng định kỳ tổ chức Diễn đàn Đối tác phát triển bên lề các Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển CLV. 

Ngọc Quang