4 chiến khu Quân đội Trung Quốc có lực lượng hải quân

02/04/2016 09:12 Đông Bình
(GDVN) - Chỉ huy Chiến khu không quen lắm với tác chiến hiệp đồng, chỉ huy hiệp đồng và hành động hiệp đồng, năng lực chỉ huy tác chiến liên hợp hạn chế

Tân Hoa Xã cho biết, từ khi thành lập Chiến khu Trung tâm đến nay, bám sát vào nguyên tắc “Chiến khu chủ chiến”, đẩy mạnh nâng cao năng lực chỉ huy tác chiến hiệp đồng cho cơ quan chỉ huy chiến khu và các lực lượng bảo đảm, cán bộ cơ quan Chiến khu Trung tâm đến từ nhiều quân chủng như lục quân, hải quân, không quân, lực lượng tên lửa trở thành nhiệm vụ chủ đạo.

Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận đổ bộ (ảnh tư liệu)

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cho biết, Chiến khu Trung tâm có biên chế lực lượng hải quân. Như vậy, trong 5 chiến khu mới thành lập, có 4 chiến khu đã thành lập lực lượng hải quân, lần lượt là Chiến khu miền Đông, Chiến khu miền Nam, Chiến khu miền Bắc và Chiến khu Trung tâm.

Theo Tân Hoa xã, hầu hết các cán bộ của cơ quan chỉ huy Chiến khu Trung tâm đều tương đối nắm chắc tình hình quân chủng và chuyên ngành của mình, nhưng không quen lắm với tác chiến hiệp đồng, chỉ huy hiệp đồng và hành động hiệp đồng, năng lực chỉ huy tác chiến liên hợp tồn tại khoảng cách rõ rệt.

Hiện nay, Hải quân Trung Quốc có 3 hạm đội lớn gồm Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải.

Khi mới thành lập, Hải quân Trung Quốc hoàn toàn không thành lập hạm đội. Sau đó, căn cứ vào khu vực đóng quân, đã thành lập các đơn vị hải quân bên dưới các đại quân khu.

Chẳng hạn, hải quân Quân khu Hoa Đông được thành lập vào ngày 23/4/1949. Sau đó, đơn vị này đổi tên thành Hạm đội Đông Hải vào ngày 23/9/1955.

Ngày 6/8/1955, hải quân Quân khu Trung Nam được đổi tên thành Hạm đội Nam Hải. Năm 1960, lấy căn cứ Thanh Đảo làm cơ sở, Trung Quốc đã thành lập Hạm đội Bắc Hải.

Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận đổ bộ (ảnh tư liệu)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng cho biết, đợt cải cách này thích ứng với việc thành lập các chiến khu, đã điều chỉnh, thành lập cơ quan quân chủng của các chiến khu.

Chủ yếu lấy một phần chức năng, tổ chức của các cơ quan quân khu cũ làm cơ sở để điều chỉnh, thành lập cơ quan lục quân chiến khu; lấy cơ quan các hạm đội hải quân làm cơ sở để điều chỉnh, thành lập cơ quan hải quân của các chiến khu; lấy cơ quan không quân của các quân khu làm cơ sở để điều chỉnh, thành lập cơ quan không quân của các chiến khu.

Về nhân sự lãnh đạo các hạm đội, theo báo chí tỉnh Phúc Kiến, Tô Chi Tiền - nguyên Phó Tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh, Tư lệnh Hạm đội Đông Hải hiện đã được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Chiến khu miền Đông kiêm Tư lệnh hải quân chiến khu này.

Trong khi đó, Đỗ Bản Ấn được bổ nhiệm làm Phó Chính ủy hải quân Chiến khu miền Nam; Khang Phi được bổ nhiệm làm Phó Chính ủy Chiến khu miền Bắc kiêm Chính ủy hải quân Chiến khu miền Bắc. Trước đó, Khang Phi là Phó Chính ủy Đại quân khu Tế Nam kiêm Chính ủy Hạm đội Bắc Hải.

Ngoài ra, Vương Hoa Dũng, nguyên Chính ủy Hạm đội Đông Hải, được bổ nhiệm làm Chính ủy hải quân Chiến khu miền Đông. 

Hải quân đánh bộ Trung Quốc tập trận đột kích trên biển (ảnh tư liệu)
Đông Bình