47 đơn vị tham gia Hội thi Kỹ thuật tăng - Thiết giáp toàn quân

09/10/2012 07:37 Theo QĐND
Sáng 8/10, tại Lữ đoàn Hải quân 101, Tổng Cục kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) khai mạc Hội thi Kỹ thuật tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2012.
Sáng 8/10, tại Lữ đoàn Hải quân 101, Tổng Cục kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) khai mạc Hội thi Kỹ thuật tăng - Thiết giáp toàn quân năm 2012. Thiếu tướng Lê Xuân Phương, Cục trưởng Cục Kỹ thuật binh chủng, Tổng Cục kỹ thuật đã tới dự.

Tham dự hội thi có 47 đơn vị là các trung, lữ đoàn tăng, thiết giáp, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; các đơn vị tăng - thiết giáp thuộc Bộ Tổng tham mưu, Tổng Cục 2, Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố…

Tham gia nội dung thi bảo quản xe tăng

Nội dung thi gồm: Thi vũ khí trang bị kỹ thuật tăng - thiết giáp tốt, khu kỹ thuật, hoạt động ngày kỹ thuật và hoạt động của trạm bảo dưỡng sửa chữa tổng hợp; nhận thức về Điều lệ và Hướng dẫn công tác kỹ thuật tăng - thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam; nội dung cuộc vận động 50 và Nghi quyết 328 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Hội thi nhằm thống nhất trong việc xây dựng chính quy khu kỹ thuật và củng cố chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật tăng - thiết giáp; nâng cao tình trạng kỹ thuật, đồng bộ của số lượng xe lớn tăng - thiết giáp và trình độ nhận thức, quản lý, khả năng thực hành bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật.

Dự kiến, hội thi sẽ kết thúc vào ngày 25/10.

Theo QĐND