8 kỷ vật vô giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

26/04/2012 06:59 Hoàng Lâm
(GDVN) - Mỗi kỷ vật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều là những bằng chứng sinh động cho sự cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do cho Tổ quốc của Đại tướng...
Bức điện mật của Đại tướng với bút danh "Văn" trước khi Chiến dịch Hồ Chí Minh được tiến hành: "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa"
Chiếc la bàn Đại tướng đã sử dụng những năm 1944 - 1945
Chiếc áo thu được của địch này đã được Đại tướng sử dụng, sau trao lại cho một đội viên đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1945.
Lưỡi cuốc được Đại tướng dùng trong những năm 1944 - 1945

Khẩu súng ngắn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã sử dụng trong Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và chỉ huy tiêu diệt hai đồn Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng) năm 1944

Áo veston của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mặc trong lễ thành lập Đội xung phong Nam tiến năm 1942 và Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944.
Chiếc đèn dầu lạc đã đồng hành cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm 1941 - 1944
Lưỡi thuổng này Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dùng để đào củ mài ăn trong thời gian tạm lánh vào rừng ở tỉnh Cao Bằng nhằm tránh sự khủng bố của thực dân Pháp năm 1943.

Hoàng Lâm