Ảnh: Cảnh sát giao thông đặc nhiệm của Trung Quốc

18/12/2011 19:34 Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Ngày 15/12/2011, Nha cảnh sát giao thông khu tự trị Shenyang, đông bắc Trung Quốc đã thành lập một tiểu đoàn cảnh sát giao thông nữ đặc nhiệm có nhiệm vụ sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến giao thông trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt. Dưới đây là một số hình ảnh.
Lê Dũng (theo Mil)