Ảnh cực 'độc' chỉ có ở Việt Nam (22)

26/10/2012 06:00 Theo VNE
Ngủ ở mọi nơi, vở cho dân nghiền Facebook, ngôi nhà hoa...
Bữa cơm thời bão giá.
Một tờ đơn xin xây nhà.
Nghệ thuật xắp đặt.
Quá tải.
An toàn.
Khủng hoảng kinh tế.
Vở mới.
Ngôi nhà hoa.
Lời khuyên sâu lắng.
"...khẩn thiết đề nghị các quý ông không đái bậy ở..."
Theo VNE