Ảnh cực 'độc' chỉ có ở Việt Nam (23)

27/10/2012 15:25 Theo VNE
Văn hóa đổ rác, hứng mít, Việt Nam Du Ký, đám cưới quê... là những hình ảnh cực "độc" kỳ này.
Đám cưới quê.
Nhìn đường bằng... cảm giác.
Việt Nam Du Ký.
Cần gì đèn đỏ?
Tự tìm chỗ giải quyết.
Văn thơ lai láng.
Mỗi người một gốc.
Văn hóa vứt rác.
Ngõ nào?
Nửa trên cho khách trong nước, nửa dưới cho khách nước ngoài.
Mít quý nên phải bảo vệ.
Theo VNE