Ảnh cực 'độc' chỉ có ở Việt Nam do độc giả sưu tầm (25)

03/11/2012 06:00 Theo Đất Việt
Nằm ngủ trên cột, đặc nhiệm ngồi chậu... là những hình ảnh bất ngờ và kỳ quặc mà đàn ông Việt có thể làm.
Tư thế ngủ siêu đẳng.
Siêu nhân bìa giấy.
Dáng nằm bắc cầu.
Đàn ông làm gì với tiền?
Đại lực sỹ giữa phố?
Khi đàn ông cương quyết.
Xu hướng nữ tính hóa?
Đặc nhiệm ngồi chậu.
Lực sỹ vào bếp.
Những anh chàng nữ tính.
Nhìn gì?
Theo Đất Việt