Ảnh hiếm về căn cứ quân sự của Không quân Iran

13/02/2012 06:35 Trịnh Tuân (theo Mil)
(GDVN) - Một số hình ảnh hiếm ghi lại các hoạt động tại một căn cứ không quân Tabriz của Iran, nơi đang biên chế các chiến đấu cơ F-5E và MiG-29. Dưới đây là hình ảnh các chiến đấu cơ tại căn cứ không quân này.

Trịnh Tuân (theo Mil)