Ảnh: hoạt động của đơn vị quân sự bí mật chuyên đào vàng ở TQ

08/08/2012 13:00 Hồng Thủy (nguồn WYI)
(GDVN) - Vương Chấn, một thượng tướng khai quốc công thần của quân đội Trung Quốc từng nhiều năm hoạt động tại địa bàn Tân Cương đề xuất, bí mật thành lập một đơn vị quân đội chuyên tìm kiếm và khai thác vàng. Đầu năm 1979, Trung Quốc thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng đào vàng với 12 chi đội và lập tức bắt tay vào triển khai nhiệm vụ bí mật. Bộ chỉ huy Lực lượng đào vàng được đặt dưới sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của Tư lệnh Cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Gần 30 năm qua, đội quân đào vàng chuyên nghiệp của quân đội Trung Quốc đã mang về cho nước này tổng cộng hơn 1800 tấn quặng vàng giúp Trung Quốc trở thành nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới.
Đội quân "săn vàng" bí mật  của quân đội Trung Quốc thường hoạt động ở các địa bàn xa xôi, hẻo lánh
Ngày nay đã trở thành một lực lượng hùng hậu, khai thác vàng chuyên nghiệp
Tìm kiếm quặng vàng
Tìm kiếm vàng giữa hoang mạc
Lực lượng đặc biệt đào đãi quặng vàng
Đãi quặng tìm vàng
Lực lượng đào vàng bí mật trong giờ ăn trưa
Lực lượng bí mật đào vàng của quân đội Trung Quốc ngày nay thành một đơn vị hùng hậu
Vượt suối trèo đèo tìm kiếm tài nguyên
Hoạt động trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt
Các doanh trại bí mật giữa cao nguyên tuyết trắng cạnh các mỏ vàng
Tranh thủ nghỉ trưa
Sơ đồ các vỉa vàng, bãi quặng lực lượng bí mật này đã phát hiện được
Đánh dấu
Khoan thăm dò
Thăm dò vỉa vàng trong vách đá
Vương Chấn, cố thượng tướng khai quốc công thần của quân đội Trung Quốc, cha đẻ của đơn vị quân sự bí mật chuyên đào vàng
Phân loại đánh dấu các quặng vàng thu thập được
Cục vàng tự nhiên nặng 2.155,8 g lực lượng bí mật này phát hiện được năm 1983 tại Hắc Long Giang
Quân lính Trung Quốc đào vàng trong giờ thể thao
Doanh trại dã chiến của lực lượng đào vàng bí mật
Đãi vàng
Hồng Thủy (nguồn WYI)