Ảnh: Máy bay chiến đấu J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”

24/08/2011 13:31
(GDVN) - Theo báo chí Trung Quốc, huấn luyện tiếp dầu trên không đã tôi luyện trình độ tác chiến thực tế cho phi công.
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không
Tiêm kích J-10 Trung Quốc luyện bay “xâu kim”, tiếp dầu trên không