Ảnh: Phiến quân Libya sục sạo, xả đạn điên cuồng trong dinh thự Gaddafi

25/08/2011 15:54
(GDVN) - Các chiến binh của phe nổi dậy cũng đã bắt giữ được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng trong gia đình đại tá Gaddafi.
Ngày 23/8/2011 lực lượng phiến quân dưới sự hậu thuẫn của không NATO đã mở đợt tấn công bao vây một khu dinh thự của đại tá, Tổng thống Libya Gaddafi.
Kênh Al-Orouba cho biết đại tá Gaddafi đã lên tiếng nói rằng việc rút lui khỏi tổ hợp nhà ở của ông ở Tripolia là tình huống chiến thuật.
Sau khi bao vây và kiểm soát toàn bộ khu dinh thự rộng lớn này, lực lượng phiến quân đã đập phá nhiều tượng đồng, phủ điêu, biểu tượng của chế độ đã tồn tại hơn 40 năm qua.
Các chiến binh của phe nổi dậy cũng đã bắt giữ được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng của các thành viên trong gia đình đại tá Gaddafi.
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi
Phiến quân Libya bao vây, tấn công, sục sạo trong tư dinh của đại tá Gaddafi