Ảnh: Quân đội Hy Lạp tập trận trên đảo Chios

05/10/2012 10:45 Lê Dũng (nguồn: MPS/imageshack.us)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động tập trận "Pirpolitis B" của các đơn vị chiến đấu bộ binh của quân đội Hy Lạp diễn ra trên đảo Chios cách đây không lâu.
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chio. 
Bộ binh Hy Lạp tập trận "Pirpolitis B" trên đảo Chios
Lê Dũng (nguồn: MPS/imageshack.us)