Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc

12/10/2011 12:19 Nguyễn Hường (theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11 tới ngày 15/10/2011 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa xã)