Ba lô dã chiến của lính Nga

Lê Dũng
(GDVN) - Ba lô trang bị không thể thiếu của người lính khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên thao trường hay trong khi chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ.
Lê Dũng
Đang tải tin...