Bắc Kạn có khoảng 30 tấn vàng

20/05/2011 13:21
Bắc Kạn có dự báo trữ lượng vàng khoảng trên dưới 30 tấn, chưa kể những điểm đang ở giai đoạn khảo sát và tìm kiếm.
Bắc Kạn có dự báo trữ lượng vàng khoảng trên dưới 30 tấn, chưa kể những điểm đang ở giai đoạn khảo sát và tìm kiếm.
{iarelatednews articleid='535,1436,2069,1981,2209,1844,1484,2292,733'}
 
 
 
Theo số liệu công bố trên Cổng thông tin của Sở Công thương Bắc Kạn, hiện Bắc Kạn có có 17 mỏ và điểm quặng chứa vàng, chủ yếu tập trung ở huyện Ngân Sơn (7 điểm), ở huyện Na Rì (3 điểm) và huyện Ba Bể (3 điểm) và một số mỏ và điểm mỏ khác.
 
Trong đó có 6 điểm quặng vàng gốc và 8 điểm vàng sa khoáng. Vàng được phân bố chủ yếu ở huyện Ngân Sơn với trữ lượng 22,260 tấn, chủ yếu là vàng gốc ở Pắc Lặng, xã Thượng Quan.
 
Tại huyện Na Rì, ước tính có khoảng 5,694 tấn vàng, chủ yếu là vàng sa khoáng ở Tân An xã Lương Thượng. Huyện Ba Bể có điểm quặng chứa vàng và huyện Chợ Mới có vàng gốc và vàng sa khoáng ở Khau Âu.
 
Ngoài tài nguyên vàng có trữ lượng lớn, Bắc Kạn còn tập trung 165 mỏ và điểm quặng, các loại khoáng sản có trữ lượng lớn như: chì kẽm 70 mỏ và điểm quặng, trữ lượng khoảng 4 triệu tấn; sắt có 13 mỏ và điểm mỏ, trữ lượng khoảng 22 triệu tấn, đá vôi xi măng 150 triệu m3; đá trắng, thạch anh khoảng 460 triệu m3; sét xi măng trên 10 triệu m3, ngoài ra còn có antimon, titan, kaolin, silic...
 
Theo Ma Ngọc Tú/KH&ĐS