Bảo hiểm xã hội bảo đảm về sức khỏe và thu nhập cho người dân

08/12/2017 07:09 Vũ Phương
(GDVN) - Xây dựng mô hình Bảo hiểm xã hội đa tầng theo hướng mỗi rủi ro cần có nhiều phương thức và nguồn lực để bảo đảm về sức khỏe và thu nhập cho người dân.

Chiều ngày 7/12, tại Hà Nội Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức buổi tọa đàm “Cải cách chính sách BHXH theo mô hình đa tầng – Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho biết: Vấn đề cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội trong bối cảnh phát triển và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam hướng đến mục tiêu tăng trưởng bao trùm, nâng cao chất lượng an sinh đang được Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm hưu trí chính là nền móng của chế độ Bảo hiểm xã hội, xét về cả vai trò, ý nghĩa và giá trị lịch sử của chế định này.

Những năm gần đây, Việt Nam chú trọng nhiều để phát triển hệ thống Bảo hiểm xã hội đa dạng và linh hoạt bằng việc mở rộng các hình thức Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện, vận hành thêm các chế độ Bảo thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề xây dựng hệ thống Bảo hiểm xã hội đa tầng, kết nối chặt chẽ với cách chính sách an sinh xã hội khác để Bảo hiểm xã hội thực sự trở thành trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội vẫn còn chưa được quan tâm nghiên cứu đầy đủ, còn nhiều vấn đề về lý thuyết và thực tiễn cần được giải đáp.

Tại tọa đàm, các đại biểu đưa ra nhận định, an sinh xã hội là khía cạnh chính sách phát triển nhanh nhất ở châu Á và phát triển nhanh hơn các khu vực khác trên thế giới.

An sinh xã hội có thể được hiểu là một hệ thống tích hợp các biện pháp can thiệp chính thức, đôi khi là không chính thức của nhà nước hoặc tư nhân nhằm giảm các rủi ro về kinh tế xã hội, các tổn thương, sự loại trừ và thiếu thốn cho người dân nhằm thúc đẩy tăng trưởng công bằng giúp giảm nghèo.

Tạo ra tác động phát triển trên diện rộng- về phát triển vốn con người, kinh tế hộ gia đình và quản lý các rủi ro xã hội; khung kế hoạch tổng hợp và toàn diện về an sinh xã hội thúc đẩy phát triển xã hội bao trùm và tăng trưởng kinh tế công bằng.

An sinh xã hội cũng còn có tác động tới bền vững về kinh tế, gắn kết xã hội và giảm bất công bằng.

Từ những kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam, các đại biểu nhận định trong tương lai cần xây dựng mô hình Bảo hiểm xã hội đa tầng theo hướng mỗi rủi ro cần có nhiều phương thức và nguồn lực để bảo đảm về sức khỏe và thu nhập cho người dân.

Dưới góc độ các chính sách an sinh xã hội cần được thiết kế trong một tổng thể chung và lấy con người làm trung tâm. Các chính sách an sinh xã hội cần đa dạng nhưng không chồng lấn và được thiết kế dựa trên những rủi ro mà mỗi người có thể gặp phải.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: BHXH. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đưa ra giải pháp cho việc cải cách Bảo hiểm xã hội ở Việt Nam như: Cần hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng hướng tới bảo hiểm hưu trí toàn dân để mọi người dân khi hết tuổi lao động đều có lương hưu.

Ở Việt Nam hiện nay, mới chỉ có khoảng 47% người cao tuổi có lương hưu, Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng .

Trong tương lai, chính sách Bảo hiểm xã hội cần được thiết kế theo hướng 100% người có công có lương hưu bằng cách chính thức hóa thật nhiều việc làm không chính thức để tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội ngày càng cao; khuyến khích người dân tham gia các loại hình bảo hiểm khác để bên cạnh lương hưu Bảo hiểm xã hội còn được hưởng lương hưu bổ sung (cao hơn) trong tương lai.

Cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội theo hướng phát huy tối đa chức năng của từng chính sách Bảo hiểm xã hội và hỗ trợ lẫn nhau giữa các chính sách Bảo hiểm xã hội. 

Vũ Phương