Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế là yếu tố cốt lõi của an sinh xã hội bền vững

31/10/2019 17:19 Diệu Linh
(GDVN) - Vấn đề này được nhiều Đại biểu Quốc hội khẳng định và đưa ra thảo luận tại Quốc hội vào ngày 31/10/2019.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại biểu Lê Thị Nguyệt (đoàn Vĩnh Phúc) chia sẻ một khía cạnh có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực của đời sống, chính trị, xã hội, quốc gia nhưng trong Báo cáo kinh tế - xã hội và phương hướng của Chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương thường rất ít hoặc mờ nhạt hoặc không có thông tin đó là gia đình.

Đại biểu Lê Thị Nguyệt (đoàn Vĩnh Phúc).

Theo Đại biểu Nguyệt, xuất phát từ vị trí, vai trò của gia đình là tế bào của xã hội, là tổ ấm nuôi dưỡng nhân cách, phẩm chất, trí tuệ, nguồn nhân lực của quốc gia, xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ đạo đức, lối sống gia đình, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, nhất là các chính sách bảo đảm an sinh như Bảo hiểm Y tế, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Cùng với sự phát triển của xã hội, gia đình có nhiều thay đổi về quy mô, tính chất và cách vận hành, gia đình cũng chịu tác động của ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều thách thức lớn đã và đang đặt ra đối với gia đình cần được tiếp tục quan tâm bằng chính sách hợp lý.

Đại biểu Nguyệt đề nghị, trong các chính sách về kinh tế và xã hội của Nhà nước ta năm 2020 và các năm tiếp theo cần dành đầu tư hơn cho gia đình theo hướng:

Một là thay thế dần các chính sách không phát huy được vai trò của gia đình trong phát triển kinh tế, như trợ cấp cho không, vay không lãi suất, bằng các hình thức thúc đẩy thiết thực hơn về cơ hội đầu vào là nguyên vật liệu, thiết bị, đất đai, v.v. và đầu ra là thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, tiếp tục đầu tư cho chính sách an sinh xã hội theo hướng tiếp cận tới đơn vị gia đình, hiện nay đã có Bảo hiểm Y tế, trong đó bảo đảm chính sách an sinh xã hội gồm cả phòng ngừa, ứng phó, khắc phục rủi ro, xây dựng an sinh xã hội toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có tiêu chí rõ ràng và thúc đẩy Bảo hiểm xã hội toàn dân. Đây là cốt lõi của an sinh xã hội bền vững.

Hai là rà soát, xác định đúng, đủ và toàn diện các tiêu chí liên quan đến gia đình trong thống kê chung và thống kê về giới. Tiếp tục nghiên cứu sâu về khía cạnh liên quan đến gia đình và mối quan hệ trong gia đình.

Ba, xây dựng chính sách về giáo dục tiền hôn nhân và giáo dục gia đình theo các hình thức phù hợp, thiết thực, gắn với các giai đoạn phát triển của đời người và hướng đến việc ứng phó với thất nghiệp trong hiện tại của vợ, của chồng và tương lai của con, hỗ trợ cho con cách thức tham gia vào mạng xã hội, tạo không gian nuôi dưỡng tâm hồn cho các thành viên trong gia đình, trao cơ hội hợp tác, chia sẻ, cân đối chung, riêng hợp lý, giảm khoảng cách giữa vợ và chồng về tâm lý, sinh lý, thể lực, ngôn ngữ và thiên chức của người cha, người mẹ do yếu tố tự nhiên về giới tính và xu hướng tính dục chi phối.

Bốn là tăng cường năng lực quản lý nhà nước về dân số, gia đình, phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới đủ mạnh để thực hiện các chức năng quản lý nhà nước và dịch vụ công dành cho gia đình.

Chất lượng khám chữa bệnh tăng rõ rệt

Tại phiên thảo luận, Đại biểu Ngô Thị Kim Yến (đoàn Đà Nẵng) cho rằng chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện được tăng lên rõ rệt, mức độ hài lòng của bệnh nhận cũng được cải thiện nhiều, các bệnh viện đạt tiêu chuẩn sạch đẹp.

Tuy nhiên, mặc dù y tế cơ sở là nền móng của toàn bộ hệ thống y tế quốc gia, là lực lượng chủ lực giải quyết các vấn đề chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe ban đầu của nhân dân tại cộng đồng. Nhưng y tế dự phòng và y tế cơ sở đang còn nhiều khó khăn.

Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng để có thể triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh không lây nhiễm.

Cũng liên quan đến vấn đề y tế cơ sở, một số đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện hành lang pháp lý về y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhằm bảo đảm thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ như trong báo cáo số 481 ngày 13/10/2019 của Chính phủ đã đề ra, đó là đáp ứng các dịch vụ y tế cơ bản của người dân ngay tại nơi cư trú, góp phần khắc phục cơ bản tình trạng quá tải của bệnh viện tuyến trên, xem xét, đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở để bảo đảm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, có chính sách thu hút, tăng cường năng lực toàn diện cho tuyến y tế cơ sở.

Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe với các nội dung chính, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, kiến thức, kỹ năng về y tế dự phòng, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhằm thay đổi hành vi thực hiện lối sống lành mạnh cũng như khuyến khích người dân tin tưởng và sử dụng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, tăng cường công tác y tế dự phòng, có giải pháp cụ thể, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người khuyết tật. Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, bảo đảm mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh.

Diệu Linh