Bảo hiểm xã hội phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến

28/07/2017 15:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam – ông Nguyễn Đình Khương đề nghị các đơn vị tiếp tục đồng lòng, sáng tạo xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội phát triển.

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Cụm Thi đua số 10 (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam – ông Nguyễn Đình Khương đề nghị các đơn vị tiếp tục đồng lòng, sáng tạo xây dựng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Cụm Thi đua số 10 (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) gồm 9 đơn vị: Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội, Trường Đào tạo nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam, Ban Quản lý Dự án Phần mềm nghiệp vụ.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Viện trưởng Viện Khoa học Bảo hiểm xã hội, đại diện đơn vị Cụm trưởng cho biết: Trong thời gian qua, Cụm Thi đua số 10 cũng như từng đơn vị thành viên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo ngành.

Vì vậy, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm dần đi vào nề nếp, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn; tập thể các đơn vị thành viên luôn duy trì được truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương.

Trong 6 tháng đầu năm, các tập thể, cá nhân trong các đơn vị thành viên của Cụm đã sôi nổi, hăng hái thi đua, thực hiện tốt các nội dung thi đua đã đăng ký.

100% đơn vị có công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tận tâm với công việc, có tinh thần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

100% công chức, viên chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động; thực hiện tốt quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ngành Bảo hiểm xã hội... góp phần không nhỏ vào kết quả chung của Cụm.

Cũng theo bà Hương, trong 6 tháng cuối năm, Cụm Thi đua số 10 sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Cụm cũng như các đơn vị thành viên sẽ phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo sức lan tỏa đến tất cả các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhằm duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua.

Qua đó phát hiện, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam – ông Nguyễn Đình Khương đã biểu dương tinh thần thi đua và những kết quả mà Cụm Thi đua số 10 cũng như các đơn vị thành viên đã đạt được, góp phần cùng toàn Ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Khương cũng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua. Đặc biệt, cần tiếp tục đồng lòng, sáng tạo xây dựng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Trúc Diệp