Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát tăng cường hợp tác

04/08/2017 15:09 Lê An
(GDVN) - Hai bên đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Ngày 4/8, tại Thừa Thiên- Huế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1853/QCPH-TCCSPCTP-BHXHVN; đồng thời ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2022.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam – bà Nguyễn Thị Minh và Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam – ông Phạm Lương Sơn cho biết, trước tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ, chính sách ngày càng phức tạp và số tiền nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế gia tăng, khó có khả năng thu hồi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có ngành Công an nhằm thực hiện tốt công tác quản lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Ngày 16/5/2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (nay là Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) đã ký Quy chế phối hợp số 185 phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kết quả, trong 5 năm qua, hai ngành đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị- xã hội ở địa phương, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong tình hình mới.

Đồng thời, công tác phối hợp luôn có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, nội dung trong quy chế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát ký quy chế phối hợp giai đoạn 2017-2020. ảnh: bhxhvn.

Từ khi ký kết quy chế phối hợp đến nay, Tổng cục Cảnh sát và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chủ động, kịp thời thông báo các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các văn bản nghiệp vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành để hai bên có kế hoạch phối hợp và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan khi nhận được đề nghị của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp. 

Thường xuyên chủ động thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với Công an và các cơ quan có liên quan ở địa phương tiến hành thực hiện được 835 cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh liên ngành tại 2.308 đơn vị; phối hợp xác minh làm rõ 86 hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật).

Qua đó, đã phát hiện nhiều trường hợp lạm dụng, vi phạm theo quy mô từ nhỏ đến lớn. Theo đó, yêu cầu chủ sử dụng lao động làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 4.812 lao động thuộc diện phải tham gia Bảo hiểm xã hội;

Thực hiện khắc phục tiền nợ và truy thu với số tiền 576.073 triệu đồng, yêu cầu truy thu 17.043 triệu đồng tiền truy đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và tiền chi sai do lạm dụng các chế độ Bảo hiểm xã hội;

Yêu cầu thu hồi, xuất toán 48.861 triệu đồng do lạm dụng các chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Đồng thời, phối hợp với các ngành và Công an địa phương khởi kiện các đơn vị sử dụng lao động nợ Bảo hiểm xã hội ra tòa; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 459 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền thu hồi do xử phạt vi phạm hành chính là 206 triệu đồng...

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát.

Trong thời gian tới, Tổng cục Cảnh sát và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong công tác thanh kiểm tra liên ngành; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế...

Tổng cục Cảnh sát khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam – bà Nguyễn Thị Minh đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát.

Theo bà Minh, chất lượng các mặt công tác của hai đơn vị đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, công tác phối hợp điều tra tội phạm về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được thực hiện bài bản, theo đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, Tổng Giám đốc đề nghị Tổng cục Cảnh sát tiếp tục đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc hoạch định các kế hoạch phối hợp trong thời gian tới cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2017- 2022.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” cho 5 cá nhân do có những đóng góp cho sự nghiệp của ngành Bảo hiểm xã hội; trao tặng Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho 5 tập thể và 4 cá nhân thuộc Tổng cục Cảnh sát và Công an các tỉnh, thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, 6 tập thể và 6 cá nhân thuộc ngành Bảo hiểm xã hội cũng được nhận Bằng khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Công an.

Phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục Cảnh sát và Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cụ thể hóa công tác chỉ đạo, vận dụng trí tuệ của các tập thể, cá nhân của hai đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Lê An