Báo Mỹ liệt kê toàn bộ các đơn vị trực thăng của quân đội Trung Quốc

17/04/2013 08:00 Việt Dũng
(GDVN) - Bài viết phân tích về tình hình số lượng, bố trí máy bay trực thăng các loại của Quân đội TQ, kể cả tên đơn vị và địa điểm đóng quân cụ thể.
Máy bay trực thăng vũ trang chuyên dụng WZ-10 của Quân đội Trung Quốc

Bài viết của tờ “China in Brief” kỳ mới nhất của Quỹ Jamestown Mỹ cho biết, dư luận bên ngoài đã không để ý đầy đủ tới sự phát triển của máy bay trực thăng Quân đội Trung Quốc; máy bay trực thăng Trung Quốc đã không thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế như sự xuất hiện của máy bay chiến đấu J-20 hoặc J-31. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây, máy bay trực thăng của Quân đội Trung Quốc, đặc biệt là số lượng máy bay trực thăng vũ trang đang tăng lên rõ rệt.

Bài viết cho rằng, một thông tin trên báo chí Trung Quốc ngày 16/3 cho biết, Đại quân khu Tế Nam đã trang bị một phi đội máy bay trực thăng vũ trang WZ-10. Đây là phi đội máy bay trực thăng vũ trang loại này thứ năm được Quân đội Trung Quốc công khai tuyên bố thành lập kể từ tháng 10/2012 đến nay (4 phi đội trước lần lượt thuộc Đại quân khu Nam Kinh, Đại quân khu Bắc Kinh, Đại quân khu Quảng Châu và Đại quân khu Thẩm Dương).

Mặc dù so với vài nghìn máy bay trực thăng các loại của quân Mỹ, số lượng máy bay trực thăng quân sự các loại hiện có của Quân đội Trung Quốc rõ ràng còn chưa đủ, nhưng sức mạnh chiến đấu của máy bay trực thăng Quân đội Trung Quốc cần phải được đánh giá kỹ càng.

Máy bay trực thăng vũ trang WZ-19 do Trung Quốc chế tạo

Theo báo cáo “Cân bằng quân sự” công bố năm 2013 của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Anh, Quân đội Trung Quốc hiện nay có khoảng 914 máy bay trực thăng các loại, trong đó gồm có máy bay trực thăng vũ trang nội địa WZ-10 và Z-19 mới nhất có số lượng tương đối.

Bên cạnh đề cập đến lực lượng hàng không Lục quân Trung Quốc, bài viết còn tập trung đề cập tới tình hình phát triển và sử dụng lực lượng máy bay trực thăng của Hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây.

Theo bài viết, trong các hoạt động quân sự như chống cướp biển ở vịnh Aden, diễn tập trên biển những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc đã sư dụng nhiều máy bay trực thăng hải quân. Việc tập trung diễn tập tác chiến săn ngầm, tìm kiếm trên biển và phương pháp tiếp tế lập thể của máy bay trực thăng Z-8, Z-9 đã tăng cường khả năng phản ứng nhanh cho Hải quân Trung Quốc.

Bài viết sau đó còn sử dụng hình thức kê khai để giới thiệu về máy bay trực thăng hiện nay của 3 quân chủng lục, hải, không quân Trung Quốc, trong đó chủ yếu gồm có các loại máy bay trực thăng sau đây:

Máy bay trực thăng Z-15 Trung Quốc

Trung Quốc có khoảng 250 máy bay trực thăng vận tải Mi-17/171, loại máy bay này bắt đầu nhập khẩu của Nga từ năm 1990; sở hữu khoảng 28 máy bay trực thăng tác chiến điện tử hải quân Ka-28 do Nga chế tạo; khoảng 75 máy bay trực thăng kiểu vận tải Z-8 do Pháp chế tạo và nội địa; khoảng 306 máy bay trực thăng vận tải/vũ trang Z-9 do Pháp chế tạo và nội địa.

Có khoảng 30 máy bay trực thăng vũ trang WZ-10; hơn 75 máy bay trực thăng vũ trang/vận tải hạng nhẹ Z-11; khoảng 12 máy bay trực thăng vũ trang Z-19. Ngoài ra còn có máy bay trực thăng kiểu vận tải Z-15 và máy bay trực thăng vũ trang Z-16 có số lượng không rõ.

Bảng kê khai kèm theo của bài viết còn giới thiệu tình hình phân bố căn cứ huấn luyện và trung đoàn hàng không của Lục quân Trung Quốc gồm có: trung đoàn hàng không lục quân 4 của Đại quân khu Bắc Kinh đóng ở Thông Châu, Bắc Kinh; trung đoàn hàng không lục quân của Tập đoàn quân 8, Đại quân khu Bắc Kinh đóng ở Bảo Định, Hà Bắc;

trung đoàn hàng không lục quân 9 của Đại quân khu Thẩm Dương đóng ở Thẩm Dương, Liêu Ninh; trung đoàn hàng không lục quân 5 của Đại quân khu Nam Kinh đóng ở Nam Kinh, Giang Tô; trung đoàn hàng không lục quân 10 của Đại quân khu Nam Kinh đóng ở Hạ Môn, Phúc Kiến;

Máy bay trực thăng vũ trang hạng nhẹ Z-11 Trung Quốc

trung đoàn hàng không lục quân 2 của Đại quân khu Thành Đô đóng tại Thành Đô, Tứ Xuyên; căn cứ huấn luyện đóng tại Nghi Tân, Tứ Xuyên; trung đoàn hàng không lục quân 6 của Đại quân khu Quảng Châu đóng tại Phật Sơn, Quảng Châu; căn cứ huấn luyện tại Tây An, Thiểm Tây;

trung đoàn hàng không lục quân 3 của Đại quân khu Lan Châu đóng tại Urumqi; trung đoàn hàng không lục quân 7 của Đại quân khu Tế Nam đóng tại Liêu Thành, Sơn Đông; trung đoàn hàng không lục quân 1 của Đại quân khu Tế Nam đóng tại Tân Hương, Hà Nam.

Việt Dũng