Báo TQ đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình

23/12/2011 06:58 Đông Bình (Tổng hợp)
(GDVN) - Phó Chủ tịch nước TQ Tập Cận Bình đang có chuyến thăm đến Việt Nam, được nhiều tờ báo như Tân Hoa xã, Nhân dân… đồng loạt đưa tin.

Trong ngày 21/12/2011, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nội dung hội đàm, hội kiến cụ thể như sau:

Cần củng cố hữu nghị, tăng cường lòng tin chính trị, trao đổi chiến lược

Sau khi thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, tình hữu nghị Trung-Việt có được là không dễ dàng, rất quý giá, hai bên cần tăng cường coi trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Quan hệ hai nước đã bình thường hóa 20 năm, chỉ cần hai bên có thể lấy đại cục hữu nghị Trung-Việt và “đại kế” phát triển hai nước làm trọng, luôn kiên trì phương hướng lớn hợp tác hữu nghị, luôn kiên trì hợp tác cùng có lợi, luôn kiên trì đặt các bất đồng và mâu thuẫn vào vị trí thích hợp để xử lý ổn thỏa, luôn tích cực tìm kiếm các biện pháp giải quyết từ tầm cao chính trị, thì tình hữu nghị Trung-Việt nhất định có thể lưu truyền đời đời.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Ông Tập Cận Bình nói, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt trong tình hình mới, hai bên cần nắm chắc đại cục, tăng cường lòng tin chính trị; cần tăng cường trao đổi chiến lược, nắm chắc phương hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung-Việt; cần đi sâu hợp tác, thực hiện phát triển chung. Trên cơ sở cùng có lợi, cùng thắng, đi sâu hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, quân sự, an ninh, thực thi pháp luật…, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về mọi mặt, thực hiện hai nước cùng phát triển thịnh vượng; cần nhìn tới tương lai, mở rộng giao lưu nhân văn.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, cần tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, thông tin, mở rộng giao lưu hữu nghị dân gian (giữa các địa phương), nhất là giao lưu hữu nghị thanh niên; cần xử lý ổn thỏa bất đồng, bảo vệ đại cục ổn định.

Cùng nỗ lực thực hiện tốt Nhận thức chung và Thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xử lý ổn thỏa các vấn đề có liên quan, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển ổn định. Ông cho biết, chuyến thăm này chính là để thúc đẩy trên những phương diện nói trên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Việt Nam rất coi trọng, đánh giá tích cực chuyến thăm lần này của ông Tập Cận Bình, cho rằng điều này có ý nghĩa quan trọng đối với củng cố, tăng cường tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu.

Cùng nắm cơ hội phát triển

Khi hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ Trung-Việt đã bình thường hóa được 20 năm. Quan hệ hai nước sở dĩ có thể không ngừng phát triển, có 3 nguyên nhân quan trọng:

Thứ nhất, cảnh ngộ khó khăn tương đồng đã đặt nền tảng lịch sử cho quan hệ Trung-Việt. Tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài đã tập trung trí tuệ và tâm huyết của các nhà lãnh đạo các thế hệ trước của hai Đảng, đem tiếp sức tình hữu nghị Trung-Việt tiếp sức truyền lại đời đời trách nhiệm lịch sử chung cho hai bên.

Thứ hai, lợi ích chung rộng rãi đã đặt nền tảng chính trị cho quan hệ Trung-Việt. Kiên trì chế độ Xã hội Chủ nghĩa, củng cố nền móng lãnh đạo của Đảng, đây là mục tiêu chiến lược chung của hai bên, cũng là nền tảng chính trị quan trọng bảo vệ lợi ích chiến lược chung.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Thứ ba, nhiệm vụ phát triển chung đã đặt nền tảng hợp tác cho quan hệ Trung-Việt. Hiện nay, Trung-Việt đều ở vào giai đoạn khó khăn nhất của cải cách hoặc đổi mới, đều đứng trước các vấn đề quan trọng của việc thực hiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Gần đây, thị trường tài chính quốc tế rối ren, kinh tế thế giới phục hồi không ổn định, các nhân tố không xác định tăng lên. Trong tình hình mới, Trung-Việt chỉ có kiên trì đồng tâm hiệp lực, mới có thể nắm chắc cơ hội, chiến thắng thách thức.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn xuất phát từ tầm cao chiến lược và góc độ lâu dài để ứng xử và nắm chắc quan hệ Trung-Việt, sẵn sàng cùng nỗ lực với Đảng, Chính phủ Việt Nam, tăng cường trao đổi chiến lược, kịp thời đi sâu trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng cùng quan tâm; nhanh chóng xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực; xử lý ổn thỏa bất đồng, bảo đảm cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định.

Báo Trung Quốc bình luận, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, chuyến thăm của Tập Cận Bình tiếp tục là một hoạt động giao lưu cấp cao quan trọng, chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước.

Chủ tịch nói, Việt Nam trước đây, hiện nay và trong tương lai đều coi Trung Quốc là người bạn tốt, mãi mãi không quên tình hữu nghị truyền thống sâu sắc Việt-Trung, cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chân thành từ lâu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Hai bên cần gánh lấy trách nhiệm lịch sử kế thừa và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung, đi sâu hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ hai nước bước lên tầm cao mới.

Cơ quan lập pháp hai nước cần học hỏi lẫn nhau

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Tập Cận Bình cho biết, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của phương châm 16 chữ và tinh thần “4 tốt”, hai nước Trung-Việt đã xây dựng được quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cấp cao duy trì sự tiếp xúc mật thiết, giao lưu kinh nghiệm  không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, nhân văn, quân sự, chấp pháp có thành quả to lớn, duy trì trao đổi và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Ông Tập Cận Bình cho rằng, hiện nay hai nước đang ở vào giai đoạn cải cách và phát triển then chốt, đều đang toàn lực thực hiện quy hoạch phát triển trung và dài hạn mới. Phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hai Đảng, hai Nhà nước.

Hai bên cần xuất phát từ đại cục ổn định cải cách, phát triển của mỗi bên, củng cố tình hữu nghị láng giềng, tăng cường lòng tin chính trị, đi sâu hợp tác thiết thực, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt không ngừng tiến lên theo phương hướng đúng đắn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tập Cận Bình nhấn mạnh, giao lưu giữa các cơ quan lập pháp là một bộ phận quan trọng của quan hệ Trung-Việt. Quốc hội hai nước có trách nhiệm quan trọng trong xây dựng pháp chế dân chủ xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Cơ quan lập pháp hai nước tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau, có ý nghĩa quan trọng đối với tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội Việt Nam cảm thấy vui mừng đối với chuyến thăm của ôngTập Cận Bình, cho rằng điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển đi vào chiều sâu.

Tình hữu nghị láng giềng Việt-Trung là tài sản chung của nhân dân hai nước, Việt Nam rất quý trọng, sẵn sàng cùng nỗ lực với Trung Quốc làm phong phú tài sản này để phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Đẩy nhanh quá trình giao lưu văn hoá

Trước đó, cũng trong ngày 21/12, Thường trực Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển tiến lên trên 5 phương diện. Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về vấn đề biển Đông.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chào đón Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Ông Tập Cận Bình cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này là muốn thực hiện cụ thể Nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa Tổng Bí thư hai nước, cùng Việt Nam thảo luận về việc làm thế nào thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh, ổn định trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nói, những năm gần đây, tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp xây dựng ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt là từ khi hai nước xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay, giao lưu chính trị song phương thường xuyên, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, quân sự, an ninh, thực thi pháp luật, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế có thành quả phong phú, đem lại lợi ích thực sự cho nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, đối mặt với tình hình quốc tế biến đổi sâu sắc, phức tạp, Trung-Việt tăng cường đoàn kết, đi sâu hợp tác, có lợi cho củng cố vị thế lãnh đạo của hai Đảng, có lợi cho thực hiện ổn định và phát triển của mỗi nước, có lợi cho củng cố phát triển sự nghiệp Xã hội Chủ nghĩa, cũng có lợi cho hòa bình và phát triển của khu vực. Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển tiến lên trên 5 phương diện:

Thứ nhất, tăng cường trao đổi chiến lược, nâng cao lòng tin chính trị. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi cấp cao, kịp thời trao đổi ý kiến về việc tăng cường quan hệ Trung-Việt, hợp tác cùng có lợi và các vấn đề quốc tế, khu vực quan trọng, tăng cường lòng tin chiến lược và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương.

Thứ hai, trao đổi chặt chẽ giữa hai Đảng, học hỏi lẫn nhau. Hai bên cần thực hiện tốt kế hoạch hợp tác 5 năm giữa hai Đảng, mở rộng hợp tác đào tạo cán bộ; đi sâu trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, tăng cường nghiên cứu lý luận quan trọng và vấn đề thực tiễn mà sự phát triển của hai Đảng, hai nước phải đối mặt; thúc đẩy hợp tác giữa các ban ngành liên quan của hai Đảng, tạo bầu không khí tốt đẹp cho phát triển quan hệ hai nước.

Thứ ba, tăng cường hợp tác thiết thực, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng. Hai bên cần phát huy vai trò chỉ đạo vĩ mô của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, phối hợp thống nhất và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực. Hai bên cần thực thi các biện pháp có hiệu quả, nâng cao mức độ hợp tác kinh tế thương mại, thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại”, trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, bổ sung cho nhau, từng bước thực hiện phát triển cân bằng thương mại song phương, tranh thủ đến năm 2015 kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD.

Hai bên ký kết 8 văn kiện hợp tác quan trọng

Thứ tư, mở rộng giao lưu nhân văn, thúc đẩy tình hữu nghị Trung-Việt. Hoan nghênh Việt Nam vào năm 2012 cử đoàn đến Trung Quốc tham gia Liên hoan Thanh niên Trung-Việt lần 2. Mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời nhanh chóng xây dựng “Học viện Khổng Tử” tại Việt Nam.

Thứ năm, tăng cường hợp tác đa phương, xây dựng thế giới hài hòa. Trung-Việt đều là nước đang phát triển, có lợi ích chung rộng rãi, có quan điểm gần gũi, lập trường tương đồng trong rất nhiều vấn đề. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi và phối hợp trong khuôn khổ hợp tác Đông Á, hợp tác Tiểu vùng sông Mekong, cùng bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.

Thường trực Ban Bí thư ĐCSVN - đồng chí Lê Hồng Anh cho rằng, Việt Nam rất coi trọng và nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hoàn toàn tán đồng chủ trương phát triển quan hệ hai Nhà nước, hai Đảng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tin rằng chuyến thăm này sẽ đóng góp cho việc thực hiện Nhận thức quan trọng của Tổng Bí thư hai Đảng, thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.

Đồng chí Lê Hồng Anh nói, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị “núi sông liền nhau”, nhân dân hai nước ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp cách mạng lâu dài, kết thành tình hữu nghị thắm thiết. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Trung Quốc. Phát triển tình hữu nghị láng giềng Việt-Trung được đặt lên vị trí quan trọng hàng đầu, là chính sách lâu dài, nhất quán của Đảng và Chính phủ Việt Nam.

Theo ông Lê Hồng Anh, trong tình hình quốc tế vô cùng phức tạp hiện nay, Việt-Trung cần tăng cường đoàn kết hợp tác hơn bất cứ lúc nào, kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần “4 tốt”, tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, nhân văn, công tác Đảng và giao lưu thanh thiếu niên; đưa quan hệ hai nước không ngừng phát triển và tiếp tục mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Hai bên còn trao đổi ý kiến về vấn đề biển Đông. Hai bên đánh giá tích cực Nhận thức chung quan trọng và Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển đã đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhất trí cho biết cần cùng nhau cố gắng, nắm chắc, quán triệt thực hiện, thiết thực bảo vệ sự ổn định của biển Đông.

Sau khi kết thúc hội đàm, hai bên cùng tham dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương về kinh tế thương mại, y tế, thông tin.

Dưới sự tháp tùng của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ĐCSVN Hoàng Bình Quân, ông Tập Cận Bình còn đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nơi ở của Người, lắng nghe người phụ trách Khu di tích kể về tình hữu nghị Việt-Trung xung quanh mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, Thủ tướng Chu Ân Lai…

Mục tiêu kim ngạch thương mại: 60 tỷ USD

Ngày 22/12, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình còn có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông cho biết, ông đã tổ chức hội đàm, hội kiến có nhiều thành quả với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư và Phó Chủ tịch nước của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại tình hữu nghị Trung-Việt và lợi ích quan trọng trong phát triển lành mạnh, ổn định quan hệ Trung-Việt; cam kết cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ Trung-Việt phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước.

Ngày 22/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tập Cận Bình nói, những năm qua, hợp tác kinh tế thương mại hai nước phát triển nhanh chóng. Năm 2010, kim ngạch thương mại song phương vượt 30 tỷ USD, gấp gần 1.000 lần so với trước đây 20 năm.

Năm 2011 là năm khởi đầu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc, cũng là năm đầu tiên Việt Nam thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Tiếp tục đi sâu hợp tác kinh tế thương mại, duy trì phát triển ổn định thương mại song phương, có ý nghĩa to lớn đối với hiện đại hóa của hai nước.

Theo ông Tập Cận Bình, hai bên cần thực hiện nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, phát huy tốt vai trò của các cơ chế như Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung-Việt, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại hai nước phát triển lên tầm cao hơn. Hiện nay cần tập trung làm tốt 3 mặt công tác sau:

Một là, tăng cường quy hoạch chính sách. Hai bên cần tăng cường phối hợp chiến lược phát triển kinh tế, phát huy đầy đủ vai trò của Ủy ban hợp tác kinh tế thương mại hai nước, thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Trung-Việt”, ra sức thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp và nghề cá, giao thông vận tải, năng lượng.

Hai là, mở rộng quy mô thương mại. Hai bên cần tận dụng đầy đủ chính sách ưu đãi của Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, tích cực phát triển điểm tăng trưởng thương mại mới. Sau khi thực hiện sớm mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD, đề nghị hai bên xác định mục tiêu mới đạt kim ngạch thương mại song phương 60 tỷ USD vào năm 2015.

Ba là, làm nổi bật trọng điểm hợp tác. Hai bên cần đẩy nhanh hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như xây dựng “2 hành lang 1 vành đai”, nắm chắc xây dựng hạ tầng cơ sở, khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp mạnh của mình đầu tư xây dựng Khu hợp tác kinh tế thương mại tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, cho rằng chuyến thăm này thành công, có ý nghĩa to lớn đối với phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước.

Thủ tướng hoàn toàn đồng ý với đề nghị và chủ trương của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về phát triển quan hệ hai nước đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại.

Hai bên cam kết giữ gìn và phát triển tình hữu nghị Việt-Trung
Báo Trung Quốc viết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói, Việt Nam mãi không quên sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc trước đây, nhắc lại tình hữu nghị giữa hai nước, và cam kết kế thừa, bảo vệ và phát triển; đồng thời thông qua tăng cường các chuyến thăm cấp cao để tăng cường lòng tin chính trị, tăng cường hợp tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác thiết thực, cùng có lợi trên các lĩnh vực, thực hiện phát triển lớn hơn quan hệ hai nước.
Đông Bình (Tổng hợp)