Bảo vệ bờ biển Mỹ mở trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ

20/10/2012 11:13 Lê Dũng (theo US Coast Guards)
(GDVN) - Lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ vừa khai trương cơ sở huấn luyện mới mang tên Rescue Swimmer Training Facility. Đây là trung tâm huấn luyện bơi, lặn cứu hộ cho các nhân viên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trên các máy bay trực thăng của Lực lượng bảo vệ bờ biển. Toà nhà trụ sở mới này toạ lạc tại thành phố Elizabeth và bắt đầu hoạt động từ hôm 17/10/2012 vừa qua. Dưới đây là một số hình ảnh.
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Trung tâm huấn luyện bơi cứu hộ của Bảo vệ bờ biển Mỹ ngày đầu tiên hoạt động
Lê Dũng (theo US Coast Guards)