Bầu Tổng kiểm toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính mới

15/05/2013 14:39 Bảo Cầm/ThanhNien
Một trong những nội dung của chương trình nghị sự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII là bầu Tổng Kiểm toán, Bộ trưởng Tài chính mới do có sự thay đổi trong phân công nhiệm vụ các vị trí này.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng


Cuối giờ sáng nay, 15.5, Ủy ban TVQH đã cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 của Quốc hội (QH) khóa XIII.

Theo Tờ trình do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tại phiên họp, kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc vào 9 giờ sáng 20.5 và bế mạc vào ngày 22.6.2013.

Trong hơn 26 ngày làm việc chính thức, QH sẽ thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm với 49 chức danh chủ chốt; công tác nhân sự.

Qua thảo luận, TVQH dự kiến sẽ dành ngày 24.5 cho công tác nhân sự mà theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Tài chính đã được giao nhiệm vụ khác nên lần này sẽ bầu bộ trưởng mới; đồng chí Tổng Kiểm toán lần này cũng có điều chỉnh nên sẽ bầu Tổng Kiểm toán mới.

Nội dung quan trọng khác được dư luận quan tâm tại kỳ họp này là việc lấy phiếu tín nhiệm với 49 chức danh chủ chốt do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, về lấy phiếu tín nhiệm, Ban công tác đại biểu đề nghị chỉ bố trí thảo luận ở Đoàn khi Ủy ban TVQH thấy cần thiết, vì có thể đại biểu sẽ không có yêu cầu làm rõ hay xác minh các vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm hoặc nếu có thì sẽ không đủ thời gian để người được lấy phiếu tín nhiệm và các cơ quan có thẩm quyền giải trình, làm rõ. Việc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn và báo cáo kết quả xác minh, giải trình về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khi thấy cần thiết.

Đồng thời, chuyển nội dung công bố kết quả kiểm phiếu từ cuối buổi sáng sang cuối buổi chiều cùng ngày (11.6) để tăng thời gian cho việc kiểm phiếu, vì số phiếu hợp lệ, không hợp lệ được tính cho từng đối tượng là khác nhau.

Ông Phúc cho hay trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của ĐBQH, cân nhắc kỹ các nội dung và quỹ thời gian của kỳ họp, cách thức tiến hành đối với từng nội dung, thời gian nghiên cứu tài liệu của đại biểu, VPQH đã dự kiến giảm thời gian thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm và chuyển nội dung công bố kết quả kiểm phiếu từ cuối buổi sáng sang cuối buổi chiều cùng ngày.

Qua thảo luận, TVQH đề nghị bố trí trong chương trình kỳ họp thời gian thảo luận tại hội trường về việc lấy phiếu tín nhiệm.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương của Đảng và Nhà nước, là đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện quyền giám sát của QH, thay mặt nhân dân. “Quan trọng nhất là ở người bỏ phiếu tín nhiệm, mình lấy phiếu nhưng người bỏ phiếu là đại biểu. Làm sao người đại biểu công tâm, khách quan, không bị tác động, phải độc lập chính kiến và đánh giá tín nhiệm một cách chính xác, chắt lọc thông tin qua ý kiến nhân dân để việc lấy phiếu đạt kết quả”, Chủ tịch nêu quan điểm.

Ngoài chương trình nghị sự chính thức, qua tổng hợp ý kiến các ĐBQH về chương trình kỳ họp, nhiều ý kiến đề nghị TVQH yêu cầu các cơ quan hữu quan gửi báo cáo tới các ĐBQH về những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, trong đó có báo cáo về tình hình thực hiện Dự án khai thác bauxite tại Tây nguyên; Công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bảo đảm lợi ích của người dân; việc thực hiện quy định không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và việc Ngân hàng Nhà nước tổ chức bán vàng miếng thông qua đấu giá trong thời gian vừa qua.

Bảo Cầm/ThanhNien