BCH TƯ Đảng CS Việt Nam gửi điện chia buồn tới Triều Tiên

20/12/2011 07:19 TTXVN
Ngày 19/12, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới BCH Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên...

Ngày 19-12, được tin ông Kim Jong - il, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, vừa từ trần.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

TTXVN