Bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

20/09/2019 23:27 Theo baochinhphu.vn
(GDVN) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX đã bế mạc vào chiều 20/9.

Tham dự phiên bế mạc có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn...

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết -  Dân chủ-  Đổi mới - Phát triển”, Đại hội  đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các vị là nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận; các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện các tổ chức quốc tế và đoàn ngoại giao tại Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các tổ chức thành viên của Mặt trận; lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tham dự Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sự ghi nhận đồng bào, cán bộ, chiến sỹ cả nước đã hướng về Đại hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, Nguyễn Thiện Nhân và các cụ, các vị nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các nhiệm kỳ, đặc biệt là nhiệm kỳ 2014-2019; bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các cụ, các vị và các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm đặc biệt, tâm huyết, trách nhiệm, kinh nghiệm của mình đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, ngay sau đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ triển khai ngay việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội, quyết tâm thực hiện có kết quả, hiệu quả Nghị quyết Đại hội thông qua các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể và sẽ là hoạt động thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.


Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa VIII tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa IX.

Khẳng định đây là vinh dự to lớn, song cũng là trọng trách mà Đại hội tin tưởng giao phó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm qua các nhiệm kỳ trước.

Nghiên cứu, triển khai hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn chân thành lắng nghe, giữ mối liên hệ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm của mỗi người, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao; không ngừng học hỏi, rèn luyện và hành động, xứng đáng là đại biểu tiêu biểu đại diện của tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan Nhà nước, sự đồng tâm, hiệp lực của các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban công tác Mặt trận ở hơn 100 nghìn khu dân cư trong cả nước và đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài.

Theo baochinhphu.vn