Bên trong căn cứ không quân Kubinka của Nga

02/02/2012 19:37 Lê Dũng (theo báo Nga)
(GDVN) - Sáng sớm ngày 1/2/2012, được sự cho phép của chỉ huy căn cứ không quân Kubinka ở Khu vực Moscow, các phóng viên báo chí đã được phép vào thăm và chụp cảnh một buổi huấn luyện thường kỳ của các phi công thuộc các đội bay biểu diễn Swift và Các Hiệp sỹ Nga. Dưới đây là toàn bộ hình ảnh.
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka
Bên trong căn cứ không quân Kubinka của Nga
Lê Dũng (theo báo Nga)