Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103 của Nga

18/09/2012 06:10 Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)
(GDVN) - Đảm nhận tu sửa nhiều loại xe tăng, xe bọc thép như T-72A, T-72B1, BMP-2..của quân đội Liên Xô/Nga và các nước khác trên thế giới như Mỹ Latinh, Trung Đông…, nhà máy sửa chữa thiết giáp số 103 là một trong những nhà máy quốc phòng lớn nhất ở Siberia và Viễn Đông. Nhà máy tọa lạc ở khu vực Zabaikal, được thành lập theo quyết định của lãnh đạo quân sự cấp cao Liên Xô trong năm 1942 và 4 năm sau đó dây chuyền lắp ráp, sửa chữa xe tăng, xe thiết giáp đầu tiên của nhà máy được vận hành.
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Bên trong nhà máy sữa chữa tăng thiết giáp số 103
Trịnh Tuân (Nguồn: Livejournal)